Aaltjes inzetten tegen o.a. Engerlingen

Aaltjes / nematoden zijn inmiddels een onmisbaar onderdeel geworden van biologische gewasbescherming. Omdat chemische en soms ook biologische bestrijdingsmiddelen bij gebruik in de bodem negatieve bijwerkingen kunnen hebben op het leven in de grond. Aaltjes kennen deze bijwerkingen niet en zijn daarom vaak het enige alternatief. De bij de gewasbescherming gebruikte aaltje-soorten zijn volkomen onschadelijk voor mens, huisdier en plant en zodra alle ongedierte zijn verdwenen, verdwijnen ook de aaltjes.

Hoe werken nematoden/aaltjes

Als een aaltje en een geschikt prooidier elkaar ontmoeten, zal de nematode de bacterie in het slachtoffer injecteren. De bacteriën verteren de plaag vervolgens van binnenuit, zodat de nematode de prooi vervolgens als voedsel kan gebruiken en zich kan vermenigvuldigen. We kunnen daarom stellen dat nematoden door hun massa en ook door hun symbiose met bacteriën zeer effectieve nuttige insecten zijn.

Nematoden tegen larven Enegerlingen

Engerlingen zijn larven van verschillende keversoorten zoals de juni en meikever. Deze larven knagen in verschillende stadia aan de wortels van beplanting. Hierdoor ontstaan bijvoorbeeld kale plekken in het gras. Daarnaast kunnen de engerlingen worden gezien als een lekker tussendoortje voor verschillende type vogels en  zoogdieren. Deze zogenaamde nevenschade wordt veroorzaakt als bijvoorbeeld kraaien het gras overhoop halen op zoek naar engerlingen in de bodem. 

Bestrijding met Aaltjes  

Volledige en permanente bestrijding van witte larven kan soms jaren duren. Met name de meikevers is zeer hardnekkig. De reden hiervoor ligt in de verschillende larvale stadia van de larven. In principe worden alleen de eerste twee jonge ontwikkelingsstadia van de larven effectief bestreden. Daarom is het juiste moment om het te bestrijden erg belangrijk, net als het juiste type nematode. De bestrijding vindt plaats in het voorjaar en najaar. In deze periode kunnen de eitjes worden aangepakt door de HETERORHABDITIS BACTERIOPHORA aaltjes.