Selecteer een pagina

Sommige zijn nuttig, sommige niet zozeer – maar deze experts zullen de verwarring opruimen.

Heb je ooit aan het eind van het groeiseizoen groenteplanten zoals tomaten of paprika’s getrokken en hobbels gezien langs het ondergrondse deel van de stengel of op de wortels? Heb je je afgevraagd wat dat waren?

Je hebt aaltjes – en niet de goede soort.

Wat zijn nematoden

Nematoden zijn kleine, wormachtige meercellige dieren aangepast aan het leven in water. Er zijn wereldwijd naar schatting een half miljoen soorten aaltjes, waaronder een groep die leeft in waterfilms die zich vastklampen aan bodemdeeltjes. Nematoden zijn te vinden in de bodem over de hele wereld.

Sommige zijn goed en nuttige nematoden helpen bij het beheersen van een te veel aan vlooien, mieren, termieten, larven en andere insecten in grasland. De nematoden die groenteplanten beschadigen, zijn echter geen vriend van de tuinman. Dit zijn plantenparasitaire nematoden en beschadigen dus de planten.

Gunstige nematoden in de bodem voeren het werk uit van een natuurlijk bestrijdingsmiddel. Degenen die bultjes achterlaten op plantaardige wortels zijn wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne soort). Ze graven in de wortels of het ondergrondse deel van de stengel van de plant en voeden zich met de plant en leggen eieren. Wanneer de eieren uitkomen, voeden deze nematoden zich met de wortels. Een gevolg hiervan is dat de plant verzwakt, de groei neemt af en bladeren worden geel en verwelken en de productie wordt verminderd. Bovendien kunnen plantpathogene schimmels en bacteriën plantenweefsel binnendringen door de wonden die worden gevormd door de nematoden.

Hoe voorkom je schade die nematoden aanrichten?

 “Er is geen snelle oplossing!”

Helaas wordt vaak gedacht dat de enige manier om de nematode te doden het verwijderden van de plant is. Maar er zijn zoals eerder geschreven ook goed nematoden. Deze dringen binnen in de nematoden en leggen eitjes waardoor de de slechte nematoden overlijden.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen

De belangrijkste preventiemethode, is vruchtwisseling. Een algemene vuistregel is om te draaien naar gewassen die geen verband houden met elkaar. Roterende gewassen helpen niet alleen aaltjes te voorkomen, het helpt ook bij het bestrijden van plantenziekten en schadelijke insecten.

  • Een andere tip, is om een ​​gezond bodemmilieu te creëren door tuingrond aan te passen met organisch materiaal zoals compost. Tal van biologische bestrijdingsorganismen gedijen in een uitgebalanceerd bodemecosysteem. Deze organismen zullen de populaties van schadelijke nematoden helpen verminderen.
  • Een derde methode, is om winterbedekkingsgewassen te planten, deze overleven in de wintermaanden. Door deze gewassen te plaatsen kunnen ze de nematoden populaties onderdrukken, of ze in elk geval niet te helpen gedijen.
  • Een vierde preventiemethode is het selecteren van groenterassen die zijn geëtiketteerd als nematodenresistent.

Stimuleer de gunstige nematoden

Gunstige nematoden die helpen bij het bestrijden van bepaalde soorten gazoninsecten zijn commercieel verkrijgbaar voor gebruik door huiseigenaren. Om een ​​bron te vinden, informeer bij een nabijgelegen tuincentrum, neem contact op met uw plaatselijke verlengingsdienst of kijk online.

Vergeet niet dat wanneer u ze ontvangt, nematoden levende organismen zijn en zorgvuldig moeten worden behandeld om effectief te zijn. Je moet ze gekoeld bewaren, doorgaans zijn ze best lang houdbaar. Vaak enkele maanden.